Proboszcz:

Ks. Romuald Drążkowski

Urodził się 5 maja 1951 roku w Bydgoszczy. Chrzest otrzymał w parafii p.w. Św. Św. Marcina i Mikołaja – Farze bydgoskiej. Rodzice Bernard i Leokadia zd. Burnicka byli od pokoleń związani z pracą na barkach rzecznych. Stąd pierwsze lata dzieciństwa spędził mieszkając na barce. W 1957 roku osiadł wraz z matką na stałe w Bydgoszczy, ojciec kontynuował pracę „na wodzie”. Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Po kl. IX przerwał naukę i wstąpił do Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie. Po odbyciu rocznego nowicjatu i złożeniu ślubów czasowych, podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Krakowie. Maturę zdał w 1970 roku i rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, na który uczęszczali klerycy różnych zakonów i zgromadzeń. W 1971 roku wystąpił z Zakonu i przeniósł się do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W maju 1976 roku obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu pracę Przyczyny wykolejania się nieletnich i uzyskał stopień magistra teologii. Ukończywszy studia filozoficzne i teologiczne otrzymał w katedrze gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie z rąk Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 czerwca 1976 roku.

Pierwszą placówką wikariacką była parafia Św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim. Następne parafie w których pracował to: Rogowo (par. Św. Doroty), Mogilno (par. Św. Jakuba), Bydgoszcz (par. MB Ostrobramskiej), Jarocin (par. Św. Marcina), Bydgoszcz (par. Niep. Poczęcia NMP), Gniezno (par. katedralna), Bydgoszcz (par. Miłosierdzia Bożego). W sierpniu 1985 roku został powołany na diecezjalnego duszpasterza młodzieży męskiej i żeńskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej na okres 3 lat.

We wrześniu 1989 roku został proboszczem parafii Św. Wita w Słupach k/Szubina. W powierzonej mu Parafii m. in. przeprowadził remont zabytkowej plebanii, zmodernizował nagłośnienie i założył nowe oświetlenie w kościołach (w parafialnym i filialnym). Wymienił dach na kościele parafialnym oraz zmienił wystrój prezbiterium. Jego staraniem (zbieranie materiałów) wyszła monografia o Parafii, napisana przez studenta historii - parafianina. Przygotował i przeprowadził uroczystości 150-lecia murowanego kościoła w Słupach.

Po śmierci ks. kan. Franciszka Welca (16 maja 1995 r.) została mu powierzona Parafia Św. Mikołaja w Inowrocławiu. Zanim oficjalnie przejął obowiązki proboszczowskie 1 lipca 1995 roku, w czerwcu podjął remont plebanii. W ramach remontu m. in. przebudował część wikariacką urządzając dwa mieszkania dwupokojowe z łazienkami oraz przebudował dawną salkę katechetyczną służącą jako Biuro Parafii, urządzając poczekalnię i dwa pomieszczenia biurowe. W kościele wymienił nagłośnienie, oświetlenie. Zainstalował komputer kościelny (Firmy TUGAL) uruchamiający dzwony i obsługujący system alarmowy (przeciwwłamaniowy i przeciwpożarowy), wspomagany kamerą (z możliwością podglądu na plebanii w dowolnym telewizorze). Przełożył dachy na kościele i plebanii. Wymienił wszystkie bramy w murze okalajacym kościół. Wyremontował kaplicę cmentarną, instalując nagłośnienie zewnętrzne. Zainstalował ogrzewanie podłogowe w kościele, z zastosowaniem pompy ciepła – gdzie źródłem ciepła jest grunt przykościelny. Rozpoczął prace konserwatorskie mające na celu usunięcie zawilgocenia murów świątyni.

Warto jeszcze wspomnieć, że reaktywował w Parafii Żywy Różaniec (4 róże), założył Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Od Adwentu 1995 roku redaguje i składa osobiście na komputerze Miesięcznik Parafii Farnej, a od Wielkiego Postu 1999 roku Niedzielny Informator Parafii Farnej, który zastępuje czytanie ogłoszeń duszpasterskich podczas Mszy św. Od 1999 roku jest odpowiedzialny za organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Inowrocławiu.

Był pieszym pielgrzymem. W 1975 roku, jako diakon, wziął udział pierwszy raz w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Po ośmiu latach pielgrzymowania warszawskiego, stał się współorganizatorem Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki Gnieźnieńskiej. W ramach pielgrzymki gnieźnieńskiej był kolejno przewodnikiem grup: błękitno-czarnej, biało-czarnej i czarnej. W 1999 roku uczestniczył ostatni raz w pieszej pielgrzymce, wypełniając uczynione kiedyś postanowienie: „25 pieszych pielgrzymek”.

W 2001 roku obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Parafialna uroczystość odbyła się 9 czerwca.Wikariusz:

Ks. Jacek Wichłacz

Urodził się 26.02.1974 roku w Środzie Wielkopolskiej jako syn Józefa Wichłacz i Zofii z domu Pawlos. Ochrzczony został w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie. Jego rodzinna wioska – gdzie zamieszkiwał wraz z rodzicami i trójką starszego rodzeństwa – to Marianowo Brodowskie w Gminie Środa Wielkopolska. Do szkoły Podstawowej uczęszczał najpierw w sąsiedniej wiosce w Brodowie. Dalszą naukę kontynuował w Środzie w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a następnie jednocześnie pracując w Poznańskich Zakładach Mięsnych ”Pozmit”, przygotowywał się do matury w liceum wieczorowym. Praca fizyczna w tym czasie, choć trudna, była dla niego swoistą szkołą życia i pierwszych kontaktów z ludźmi w ich środowisku życia i pracy. Egzamin dojrzałości zdał w 1996 roku i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, rozpoczynając jednocześnie studia filozoficzno – teologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.05.2002 roku w katedrze poznańskiej z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Pierwszą placówką wikariuszowską na którą został skierowany była parafia p.w. św. Mikołaja w Skokach koło Wągrowca. Tam też zastała go zmiana granic archidiecezji, w związku z powstaniem diecezji bydgoskiej, w konsekwencji czego znalazł się w ramach archidiecezji gnieźnieńskiej. Następnymi parafiami jego posługi były: Pobiedziska, Piechcin, Wągrowiec (fara p.w. św. Jakuba) i Witkowo. Od 1 lipca Opatrzność Boża postawiła go w tutejszej parafii w Inowrocławiu.

Lubi przebywanie na łonie natury, pielgrzymowanie i czytanie książek.