Dzień dzisiejszy Parafii przedstawiamy w świetle danych statystycznych za rok 2018:

1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH PARAFIĘ: 5654 (w 2017 - 5851)
Ogólna liczba rodzin: 1676 oraz osób żyjących samotnie: 573
Wśród mieszkańców są: prawosławni (2), ewangelicy (4 rodziny), Świadkowie Jehowy (19 rodzin)
Liczba mieszkań - pobłogosławionych podczas kolędy: 1337 (w 2017 - 1344)
- zamkniętych: 326 (w 2017 - 347), odmówiono przyjęcia księdza: 586 (w 2017 - 624)

2. SAKRAMENT CHRZTU
Ogólna liczba: 27 (w 2017 - 32)

3. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Ogólna liczba: 23 (w 2017 - 40)

4. SAKRAMENT EUCHARYSTII
Przeciętna liczba uczestniczących w niedzielnych Mszach św.: ok. 800
Liczba dzieci, które przystąpiły do I Komunii św.: 58 (w 2017 - 67)

5. SAKRAMENT CHORYCH
Ogólna liczba namaszczonych: 13 (w 2017 - 22)Zmarło bez sakramentów: 32 (w 2017 - 33)
Liczba osób korzystających regularnie (spowiedź i komunia w I soboty miesiąca): 19

6. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Liczba zawartych małżeństw: 5 (w 2017 - 11)
Liczba związków żyjących w sytuacji nieprawidłowej: 272 (w 2017 - 290)
w tym: związki cywilne bez przeszkód: 50 (w 2017 - 78)
związki cywilne z przeszkodami: 86 (w 2017 - 78)
„wolne związki”: 136 (w 2017 - 134)

7. POGRZEBY
Liczba pogrzebów: 45 (w 2017 - 55)


W Parafii aktualnie pracuje dwóch kapłanów.
W obrębie Parafii znajduje się Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła. W katechizacji, obok ks. Wikariusza, są zaangażowane trzy Katechetki świeckie.


Od 1996 roku istnieje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, której prezesem jest Dorota Nowak. Działalność Stowarzyszenia niech scharakteryzuje roczne sprawozdanie zamieszczone w Miesięczniku Parafii Farnej (2/2004):

Jesteśmy w Parafii Św. Mikołaja już kilka lat, jednak jest nas niewielu, zaledwie 17 osób. Czy tak mało nas rozumie, że to my, chrześcijanie, mamy być „solą ziemi” - budować Królestwo Chrystusowe?

Nie bez trudności udaje nam się jednak zrobić trochę dobrego dla drugich, a także ubogacić życie naszej Parafii.

Siłą naszą jest wspólnota. Spotykamy się w każdy I piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.

A oto pokrótce co robimy:

- włączamy się czynnie w liturgię Mszy św. niedzielnej raz w miesiącu (czytania, modlitwa powszechna, procesja z darami) a także z okazji innych uroczystości
- wspólnie z członkami Żywego Różańca dbamy o wystrój ołtarzy
- organizujemy dożynki parafialne
- przygotowujemy, dla podtrzymania tradycji, sianko na wigilijny stół, chorągiewki do zatknięcia w potrawy wielkanocne
- prowadzimy sprzedaż kartek świątecznych o treści chrześcijańskiej
- z Żywym Różańcem organizujemy spotkanie opłatkowe
- organizujemy dla dzieci letni obóz namiotowy
- na miarę naszych możliwości pomagamy rodzinom wielodzietnym (paczki świąteczne, zakup podręczników)
- bierzemy udział w akcjach Caritas (np. zbiórki do puszek, sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom)
- pośredniczymy w przekazywaniu ubogim odzieży, sprzętu AGD
- wydaliśmy kieszonkowy kalendarz na 2003 rok ilustrowany tajemnicami różańcowymi (oraz z załączoną informacją o inowrocławskich parafiach: adresy, telefony, Proboszczowie, terminy odpustów, godziny odprawiania Mszy św., godziny otwarcia biur parafialnych, Poradnictwa Rodzinne)

Przy tej okazji pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim wspierającym nasze Stowarzyszenie ofiarami i modlitwą. Zachęcamy do przyłączenia się do nas, jest tak dużo do zrobienia, a nagroda u Boga gwarantowana.


Dorota Nowak
Prezes SRK przy Parafii Św. Mikołaja


W Parafii istnieją dwie Róże Żywego Różańca, każda liczy 20 osób (zgodnie z nowym podziałem tajemnic różańcowych). Wymiana tajemnic różańcowych odbywa się w IV środę miesiąca po wieczornej Nowennie do MBNP.


Na Wielkanoc 2008 roku został zawiązany Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM), który skupia ok. 20 dzieci i młodzieży. Ta nowa forma pracy apostolskiej wśród dzieci i młodzieży w Parafii, zastąpiła sięgającą tradycją czasów międzywojennych grupę Dzieci Maryi. Nie istniejąca już grupa jest charakterystyczną dla Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo. Po odejściu z Parafii Sióstr (2007) opiekę nad grupą przejęły najstarsze dziewczęta, które robiły to ofiarnie przez kilka miesięcy. Niestety wobec braku perspektywy pomocy ze strony Sióstr, tę tymczasowość trzeba było zastąpić czymś trwałym i stąd zawiązanie ERM-u.


Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara" działa przy naszej Parafii od stycznia 2018 roku. Zostało utworzone w miejsce działającego od marca 2012 r. Klubu Honorowych Dawców Krwi. Co roku w pierwszą niedzielę marca Stowarzyszenie organizuje akcję poboru krwi na naszej plebanii. Członkowie uczestniczą w kwartalnych zebraniach oraz w wielu wydarzeniach organizowanych dla krwiodawców w okolicy. Więcej informacji na stronie www.krwiodawcy.inofara.pl

Od Adwentu 1995 Parafia wydaje Miesięcznik Parafii Farnej. Obecnie miesięcznik liczy 12 stron, formatu A4, a nakład jego wynosi 800 egzemplarzy. Rozprowadzany jest nieodpłatnie. Jest to nawiązanie do przedwojennej tradycji. Od października 1933 do lipca 1939 ukazywał się Miesięcznik w formacie A5 i liczył 4-8 stron.


Od Wielkiego Postu 1999, czytane komunikaty duszpasterskie podczas Mszy św. niedzielnej, zastąpił drukowany Niedzielny Informator Parafii Farnej. Jest to ulotka formatu A5, w nakładzie ok. 550 egzemplarzy (powielana na parafialnym ksero). Na pierwszej stronie znajduje się niedzielna Ewangelia z krótką refleksją, a na drugiej komunikaty. Dostępny jest bezpłatnie dla każdego wchodzącego do kościoła.