Biuro Parafialne

czynne jest w dni powszednie,
poza świętami państwowymi i uroczystościami kościelnymi,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.30 – 16.30
a w sobotę w godzinach: 10.00 – 12.00.


CHRZEST

Chrztu udzielamy podczas każdej niedzielnej Mszy św. sprawowanej w sobotę o godz. 17.30.
Zamiar ochrzczenia dziecka zgłasza osobiście jedno z rodziców dziecka, najpóźniej do środy. Przy zgłoszeniu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka.
Chrzestnymi mogą być osoby ochrzczone w Kościele rzymsko-katolickim, które przyjęły sakrament bierzmowania i są osobami praktykującymi (tzn. nie mają żadnych przeszkód do przyjmowania sakramentów). Chrzestni spoza tutejszej Parafii powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie z Parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania).


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin i godzinę planowanego ślubu rezerwować w Biurze Parafii.
Najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem należy umówić się z Proboszczem na pierwsze spotkanie (w okresie letnim uwzględnić czas urlopowy). Najlepiej zrobić to w niedzielę po Mszy św. Spisywanie protokołu odbywa się po wieczornych Mszach św. w terminie uzgodnionym. Na pierwsze spotkanie należy przynieść: metrykę chrztu (nie starszą niż trzy miesiące), zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej, ostatnie świadectwo z religii, dowód osobisty. W przypadku chrztu w tutejszej Parafii nie potrzeba metryki.


SAKRAMENT CHORYCH

Chorych z posługą sakramentalną nawiedzamy w każdą sobotę po pierwszym piątku miesiąca. Istnieje możliwość zapisania się na stałą listę (bez konieczności comiesięcznego zgłaszania).
Dodatkowe terminy w Adwencie i Wielkim Poście są podawane w INFORMATORZE.
W nagłych przypadkach w każdej chwili.


POGRZEB I SPRAWY CMENTARNE

Godzina pogrzebu ustalana jest przez pośrednictwo wybranego zakładu pogrzebowego.
Parafia jest właścicielem cmentarza przy ul. Marulewskiej. Wybór miejsca pochowania na tym cmentarzu odbywa się przez pośrednictwo zarządcy cmentarza (Biuro Zarządcy przy cmentarzu). Opłaty dokonuje się w Biurze Parafii.