Adres Parafii:
ul. Ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław


Telefony Parafialne
Biuro Parafialne /fax/: 52 357-91-75
Ks. Proboszcz:
Ks. Romuald Drążkowski: 52 353-20-99
Ks. Wikariusz:
Ks. Michał Drzewiecki: 52 355-20-09


Adresy e-mail
Parafia:
Ks. R. Drążkowski:
Klub Honorowych Dawców Krwi:


Konto Parafii:
PeKaO S.A. I O / Inowrocław 59124011961111000013415921