Adres Parafii:
ul. Ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław

Telefony Parafialne
Biuro Parafialne /fax/: 52 357-91-75 w 36
Ks. Proboszcz:
Ks. Romuald Drążkowski: 52 353-20-99
Ks. Wikariusz:
Ks. Marcin Łojko: 52 357-91-75 w 35


Adresy e-mail
Parafia:
Ks. R. Drążkowski:
Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara":


Konto Parafii:
PeKaO S.A. I O / Inowrocław 59 1240 1196 1111 0000 1341 5921